Sơ đồ tổ chức công ty.

Sơ đồ tổ chức công ty.

Chủ tịch hội đồng quản trị : Anh A

Giám đốc : Anh B

Hotline: 0929.881.399
Chat Facebook
Gọi điện ngay